Pruské vojenské akademie

Nebo také Pruská válečná akademie v německé originále: Preußische Kriegsakademie. Dříve to byla jedna z elitních vojenských škol, která vychovávala elitní vojáky a kádry pro Pruské království. Absolvování této akademie bylo po určitý čas nutnou podmínkou pro jmenování do pruského generálního štábu a do vyšších důstojnických hodností.

Karl Friedrich von Steinmetz

Školu založený generál Gerhard von Scharnhorst dne 15. října 1810. Fungovala až do první světové války, kdy musela být restrukturalizována. Definitivně zrušena byla ale až po druhé světové válce. Akademie měla svůj vlastní palác, který jí upomíná dodnes. Nachází se na začátku ulice Pod Lipami (Unter den Linden) v bezprostřední blízkosti Brandenburské brány. Tato stavba byla realizována podle návrhů architekta Karla Friedricha Schinkela mezi lety 1825-1845.

Školou tak prošla celá řada významných Pruských později Německých vojenských hodnostářů. Například jedním z jejich prvních studentů byl Carl von Clausewitz (voják a teoretik, který se zabýval morálními a politickými aspekty války). Mezi lety 1820 a 1830 pak školou navštěvovalo několik významných generálů a polních maršálů mezi nimi například: von Steinmetz, von Moltke nebo a von Blumenthal.

Zatím nikdo nic nenapsal.

Okomentovat článek

TOPlist